Echografie

In sommige gevallen kan het een meerwaarde zijn om een echo(grafie) te maken van de aangedane plek. In een regulier fysiotherapeutisch onderzoek is het niet altijd mogelijk om iets te zeggen over de ernst van het letsel en de verwachte hersteltijd. Door middel van een echo kan op beeld worden gebracht in welke mate een structuur beschadigd is en wat dit voor gevolgen heeft voor de hersteltijd. Hier zal dan ook het behandelplan op worden afgestemd. 

Een echo(grafie) wordt gemaakt met behulp van een kop die ultrageluid uitstraalt. Deze wordt op de huid geplaatst met wat gel die zorgt voor een betere geleiding. Ieder weefsel heeft een andere weerstand op de trilling van het geluid en geeft een andere absorptie/ weerkaatsing. Door deze verschillen kunnen de onderhuidse structuren omgezet worden in beeld. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Een echo(grafie) kan zinvol zijn bij:

– schouderklachten 

– spierscheuren

– jumpers knee

– tenniselleboog

– overige spier/ pees gerelateerde aandoeningen

Als u bij Fysiokracht in behandeling komt zal er eerst een intake plaatsvinden. Hierin wordt een anamnese afgenomen en een lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt een conclusie getrokken en een behandelplan opgesteld. Als de patiënt en therapeut het beiden zinvol achten om aanvullend onderzoek uit te voeren zal dit tijdens de intake worden besproken en indien mogelijk worden uitgevoerd.