Kwaliteits register

Wij zijn geregistreerd in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Wij werken volgens de laatste inzichten en onderzoeken om optimale kwaliteit van behandeling te waarborgen.

Zie voor meer informatie: www.bigregister.nl en www.fysionet.nl.

Uiteraard doen wij er alles aan om behandelingen naar tevredenheid te laten verlopen. Mochten er van uw zijde op- of aanmerkingen zijn t.a.v. de kwaliteit of invulling van de behandeling dan horen wij dat graag. Tevens nemen wij deel aan de klachtenregeling van het KNGF waarover meer informatie op www.defysiotherapeut.com.