Hoofdpijn

In onderstaande blog leest u informatie over onze ervaring met fysiotherapie bij hoofdpijn klachten. Het stuk is geschreven door onze collega Jelte die veel ervaring heeft op dit gebied. 

Recentelijk volgde ik  de Module 1 (inleiding hoofdpijn, nekklachten, schouderklachten en armklachten) van de myofasciale pijn seminars in Groningen. De voorlopers op het gebied van myofascialepijn in Nederland. De term myofasciaal komt van myogeen (spierweefsel) en fascie (bindweefsel). Myofasciale pijn wordt gekenmerkt door pijnlijke ‘knopen’ in een spier.

Tijdens deze cursus werd steeds meer bevestigd wat ik in de afgelopen 10 jaar van behandelen van mensen met nek- en hoofdpijnklachten al had gemerkt. Er is een veel grotere relatie tussen spanning in de spieren van nek, schouder, hals en hoofdpijn dan op dit moment door de medische wereld onderkent wordt.

Het volgende staat in de NHG-huisartsen standaard: “Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar komen spanningshoofdpijn en migraine voor. De prevalentie van spanningshoofdpijn in de algemene bevolking is hoog (ongeveer 60%) en neemt af met het toenemen van de leeftijd”.

Als je er een willekeurig medisch boek op na slaat staan er heel veel soorten hoofdpijn in, maar over de meest voorkomende wordt erg weinig verteld. De reden hiervoor is ook terug te vinden in de huisartsen standaard:“Over de pathofysiologie van spanningshoofdpijn is niet veel bekend”.

Men weet dus niet waar deze hoofdpijn vandaan komt.

Het volgende valt daarna op: “Spanning of spierspanning zijn geen primaire oorzaken, al kunnen beide factoren wel intermediair of verergerend zijn, net als bijvoorbeeld oververmoeidheid of een ‘verkeerde houding”.

Met die laatste twee ben ik het zeker eens, maar met die eerste zeker niet. Mijn ervaring als manueel therapeut is al dat veel hoofdpijn spierspanning als oorzaak heeft. Het behandelen van deze vorm van hoofdpijn door middel van massage, manuele therapie en rekoefeningen vermindert wel degelijk de klachten en doet in sommige gevallen de klachten zelfs geheel verdwijnen. Na het volgen van de cursus ben ik nog meer overtuigd van spierspanning als een veelvoorkomende oorzaak van hoofdpijn. En het behandelen van aanwezige myofasciale triggerpoints als zeer effectieve behandeling.

Natuurlijk is het zo dat het niet altijd zo simpel ligt en het is zeker niet mijn bedoeling om de vloer aan te vegen met de huisartsen richtlijn. Het is zo dat iets eerst door onderzoek aangetoond moet worden. Op het gebied van triggerpoints is hier recentelijk iets in veranderd. Door nieuwe onderzoeken (Sikdar et al, 2010) is met echoscopie aangetoond dat triggerpoints zichtbaar gemaakt kunnen worden en mechanisch te beïnvloeden zijn. Iets wat door o.a. Travell  & Simons (1983) en Gautschi (2008) al eerder is beschreven, maar nooit zo duidelijk als nu kon worden aangetoond.

Onze ervaring is dat huisartsen in Nijmegen patiënten met de diagnose spanningshoofdpijn ook al regelmatig naar ons fysio- en manueel therapeuten doorverwijzen. Dus het mooie is dat wij bij Fysiokracht deze hoofdpijnklachten nu ook nog effectiever en evidence based kunnen behandelen. Iets dat zal leiden tot een nog sneller resultaat, waardoor het aannemelijk is dat mensen met hoofdpijn minder lang medicijnen hoeven te slikken. Hiermee kan mogelijk een andere vorm van hoofdpijn voorkomen worden, namelijk ‘medicatieovergebruikshoofdpijn’.

De huisartsen standaard zegt hierover: “De totale prevalentie van de chronische vormen van de diverse soorten hoofdpijn in de algemene bevolking bedraagt enkele procenten (2 tot 4%), waarbij naar schatting ongeveer de helft tot bijna tweederde medicatieovergebruikshoofdpijn heeft”.

Een goede reden dus om niet te lang met hoofdpijn rond te lopen. Dus heb je hoofdpijn als gevolg van stress, een te hoge spierspanning of een slechte werkhouding? Maak dan nu een afspraak bij de specialist op dit gebied; Fysiokracht in het Honigcomplex te Nijmegen.