Huisregels

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Voor de algemene hygiëne wordt je verzocht een handdoek mee te nemen.

Je bent vrij in de keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft.

De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Ook voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) opgevolgd te worden.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.