BARRY PLAKMEIJER

Ik ben Barry plakmeijer en ik heb bij Fysiokracht niet alleen het voorrecht om met 2 collega’s te gaan werken maar ook met 2 vrienden. Dat maakt het werken voor Fysiokracht extra motiverend en dit doe ik dan ook met veel plezier en positiviteit. 

Ik ben er van overtuigd dat ons lichaam altijd probeert om balans te creëren, wat helaas niet wegneemt dat we klachten kunnen krijgen of ervaren tijdens ons leven. Door te kijken naar het ontstaan van de klacht en naar de persoon wie ik voor me heb, wil ik samen met jou een goede basis creëren op weg naar een duurzame oplossing voor het probleem.

Wat zijn je beweegredenen, je overtuigingen over de klacht, je motivatie om er iets aan te doen en hoe zie je dat voor je? Dat zijn onder andere belangrijke items die ik duidelijk wil krijgen samen met jou in een intake gesprekDaarna starten we het traject waarbij we samen aan het werk gaan. Waar nodig zet ik mijn fysiotherapeutische handelingen in en daarnaast gaan we bekijken hoe jij weer grip kan krijgen ohet probleem door meer inzicht te krijgen, maar ook door veranderingen toe te passen in jouw dagelijkse leven voor een duurzame oplossing.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik niet degene ben die jou beter maakt, maar doordat jij zelf beter weet te ervaren wat je lichaam aangeeftben je in staat om de regie weer te nemen in jouw eigen herstel!