Contractvrij werken
By Fysiokracht

Fysiokracht werkt contractvrij. In onderstaande blog vind je hier meer informatie over. Dan begrijp je waarom wij hiervoor kiezen en wat dit voor jou als patiënt betekent.

Wat betekent contractvrij werken?

Contractvrij werken betekent dat wij ervoor hebben gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeringen. Het is een keuze die je zelf als praktijk kan maken.

Als je als fysiotherapeut een contract afsluit met een zorgverzekering, dan staan er eisen en voorwaarden in het contract waar je aan moet voldoen. Tevens wordt dan door de zorgverzekering bepaalt voor welk tarief je een behandeling moet uitvoeren. Deze eisen zijn op verschillende gebieden; zoals onder andere praktijkinrichting, administratieve verplichtingen en beleidsvoering. Deze eisen en voorwaarden vragen in onze ogen teveel tijd en investeringen van de therapeut en praktijk. Helaas komen deze eisen ook de kwaliteit van de behandeling, de aandacht voor de patiënt en het werkplezier van ons als therapeut niet altijd ten goede.

Als je er als praktijk voor kiest om contractvrij te werken behoudt je meer vrijheid. Uiteraard moet je nog steeds voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals die vanuit de overheid zijn bepaalt. We staan ingeschreven in het BIG register en in het kwalititeitsregister van onze beroepsgroep. Ook nemen we deel aan netwerken die innovatie nastreven in de fysiotherapie en in de zorg in het algemeen. Daardoor weet je dat je altijd behandeld wordt door een fysiotherapeut die up to date kennis heeft en met de nieuwste ontwikkelingen mee gaat.

Waarom kiezen wij voor contractvrij werken?

Toen wij in 2015 begonnen met onze praktijk Fysiokracht hadden wij een duidelijke visie op ons vak. Wij wilden kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie met een snel en duurzaam effect. Hierbij is het van belang dat de patiënt vanuit een interne motivatie betrokken is bij het herstelproces en dat wij kunnen werken vanuit volledige vrijheid en zonder restricties vanuit een zorgverzekering. Door deze vrijheid kunnen wij kwaliteit bieden, aandacht geven aan de patiënt en hebben wij als gevolg daarvan veel plezier in ons werk.

Dit is ook in de lijn van onze bredere visie op de toekomst van zorg en het betaalbaar houden ervan. De effectieve manier waarop wij werken voorkomt onnodige consumptie van zorg en helpt zo ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

Daarnaast vinden wij het gecontracteerde tarief vanuit de zorgverzekering te laag in verhouding tot de eisen die er tegenover staan. Dit komt een gezonde praktijkvoering niet ten goede en zorgt er in veel gevallen voor dat er ‘productie’ moet worden gedraaid om een financieel gezonde praktijk te hebben. Dit komt in onze ogen niet ten goede aan de kwaliteit van de behandeling en ons eigen werkplezier. Wij kiezen er bewust voor niet te groot te worden als praktijk om het persoonlijke aspect niet te verliezen.

Zoals bovenstaand beschreven zijn we in 2015 gestart met Fysiokracht en zijn destijds direct begonnen met contractvrij werken. Tot op de dag van vandaag staan we achter de keuze die wij hebben gemaakt en we zien dat ook terug bij de vele patiënten die we de afgelopen 5 jaar hebben mogen helpen. Zij kiezen bewust voor ons en onze werkwijze.

Wat zijn de voordelen voor jou als patiënt?

De keuze om contractvrij te werken doen wij niet alleen om ons werkplezier te vergroten en vrijheid te ervaren. Doordat wij geen rekening hoeven te houden met de eisen en restricties van een zorgverzekering kunnen wij onze behandelkeuzes afstemmen op de behoefte van de patiënt en de visie van de therapeut. Hier zit geen zorgverzekering tussen die zich indirect ook bemoeit met het behandeltraject. Daarom kan je erop vertrouwen dat de beslissingen die wij maken altijd als doel hebben jou zo goed mogelijk te behandelen.

Ook zal je merken bij Fysiokracht dat in de behandeling ook echt behandeld kan worden en er geen onnodige tijd verloren gaat aan administratieve verplichtingen. De administratieve handelingen die wij wel doen hebben een directe meerwaarde voor de behandeling en zijn conform de wetgeving omtrent verslaglegging.

Wat betekent contractvrij werken voor de vergoeding?

Fysiotherapie zit al jaren niet meer in het basispakket, dus de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor mensen met een chronische code. Dit is een lijst met aandoeningen waarbij behandelingen fysiotherapie vergoed worden vanuit de basispolis. Dit is zo bij iedere praktijk, wel of niet contractvrij. Dus als je geen aanvullende verzekering hebt, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Heb je wel een aanvullende verzekering? Dan kan je meestal kiezen of je vrije zorgkeuze (restitutiepolis) of een naturapolis hebt. Over het algemeen ben je bij een vrije zorgkeuze vrij in het kiezen van je fysiotherapeut. De behandeling wordt dan ook in de meeste gevallen vergoedt bij een contractvrije praktijk zoals Fysiokracht.

Bij een naturapolis heb je ook vrijheid in het kiezen van je fysiotherapeut, maar kan het wel invloed zijn op het percentage van je vergoeding. Wettelijk is vastgelegd dat een zorgverzekeraar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag stellen, dat daardoor een ‘hinderpaal’ ontstaat voor cliënten om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te wenden. Dit wordt het hinderpaalcriterium genoemd (artikel 13 Zvw). In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 60-80% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering en per aanvullende verzekering. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden bij vergoeding niet -gecontracteerde fysiotherapie.

Het verschil met een fysiotherapeut die gecontracteerd werkt is dat wij de factuur altijd per mail aan de patiënt toezenden en niet rechtstreeks bij de zorgverzekering declareren. De patiënt voldoet de factuur aan ons en kan deze (als hij een aanvullende verzekering heeft) indienen bij zijn of haar zorgverzekering. Vervolgens ontvangt de patiënt een restitutie bedrag op zijn of haar rekening. Welk bedrag je dan exact terug krijgt kan je terugvinden in je zorgpolis of navragen bij je zorgverzekering.

Vragen?

Als u nog aanvullende vragen hebt over contractvrij werken of de vergoeding bij Fysiokracht, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven om een weloverwogen keuze te maken voor een fysiotherapeut of praktijk. Wij kunnen u beloven dat als u voor Fysiokracht kiest wij ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk weer fit krijgen. En dat wij dat doen met plezier in ons werk en vrijheid in ons handelen.

Ons blog

Laatste nieuws van ons Blog
Prikkelverwerking bij whiplash en hersenschudding

Prikkelverwerking bij whiplash en hersenschudding

Veel mensen denken bij een hersenschudding of een whiplash niet als eerste aan problemen met prikkelverwerking maar vooral aan nekklachten en hoofdpijn. Dit kan inderdaad een van de vele gevolgen zijn van een whiplash of hersenschudding. Zeker in de acute fase net na...

Fit werken in Covid tijden

Fit werken in Covid tijden

Sinds halverwege maart is vanuit de overheid het advies gegeven om thuis te gaan werken als dat mogelijk is. Inmiddels zijn we ruim 2 maanden verder en werken nog steeds veel mensen thuis. Bij deze een aantal tips om thuis te werken zonder pijn in de nek, rug of...

Zorgverzekering 2021

Zorgverzekering 2021

Fysiotherapie bij Fysiokracht verzekeren in 2021 FYSIOTHERAPIE VERZEKEREN IN 2021 2021 komt er aan en tot het einde van het jaar kan je overstappen van verzekering of je polis aanpassen. Om enigszins duidelijkheid te scheppen in deze soms onoverzichtelijke polissen...